KOM SELV I GANG

Kom selv i gang

Vi ser i dag mange nye, flotte og dyre skoler, hvor naturfagslokalerne ikke ser meget anderledes ud end de gjorde for 50 år siden. Det kan og skal vi gøre meget bedre. De naturfaglige rammer bør afspejle en nutidig undervisningsform, som muliggør, at man også i naturfagene kan vælge mellem mange måder at lære på.

I dette materiale får I et nyt bud på, hvordan man med en anderledes tilgang, få greb og enkle principper, kan skabe bedre og mere varierede naturfagslokaler. Til glæde for jer, når I skal undervise, og ikke mindst til glæde for jeres elever.

Det er både udviklet til jer, som skal bygge nyt helt fra bunden og til jer, som skal renovere og nyindrette.

Materialet kan bruges i alle sammenhænge, hvad enten der er tale om en totalombygning på flere millioner, eller en nyindretning på få hundrede tusinde. Og det kan bruges både i forhold til n/t-lokaler og til de naturfaglige lokaler i udskolingen.

Materialet er bygget op omkring fire faser, og har været afprøvet på flere skoler i Danmark.

Vi ved at materialet fungerer, når man er tro mod det.

Så det er altså jeres første beslutning: At I vil bruge denne tilgang og dette materiale i udviklingen og realiseringen af jeres naturfaglige rum på skolen.

Kom selv i gang

Vi ser i dag mange nye, flotte og dyre skoler, hvor naturfagslokalerne ikke ser meget anderledes ud end de gjorde for 50 år siden. Det kan og skal vi gøre meget bedre. De naturfaglige rammer bør afspejle en nutidig undervisningsform, som muliggør, at man også i naturfagene kan vælge mellem mange måder at lære på.

I dette materiale får I et nyt bud på, hvordan man med en anderledes tilgang, få greb og enkle principper, kan skabe bedre og mere varierede naturfagslokaler. Til glæde for jer, når I skal undervise, og ikke mindst til glæde for jeres elever.

Det er både udviklet til jer, som skal bygge nyt helt fra bunden og til jer, som skal renovere og nyindrette.

Materialet kan bruges i alle sammenhænge, hvad enten der er tale om en totalombygning på flere millioner, eller en nyindretning på få hundrede tusinde. Og det kan bruges både i forhold til n/t-lokaler og til de naturfaglige lokaler i udskolingen.

Materialet er bygget op omkring fire faser, og har været afprøvet på flere skoler i Danmark.

Vi ved at materialet fungerer, når man er tro mod det.

Så det er altså jeres første beslutning: At I vil bruge denne tilgang og dette materiale i udviklingen og realiseringen af jeres naturfaglige rum på skolen.

Her kan I få et overblik over de faser I skal igennem

oversigt faserne 2 Kom selv i gang

I får en grundig indføring i hver fases formål og aktiviteter, ligesom I bliver guidet igennem processerne med øvelsesvejledninger og redskaber.

Metoden tager afsæt i et koncept, som er udviklet til at skabe rammer, der understøtter en nutidig, varieret og eksperimenterende undervisningsform, hvor eleverne er aktive og ikke nødvendigvis arbejder med det samme, samtidigt.

I kan læse meget mere om baggrunden for konceptet her på websitet.

Forberedelse Kom selv i gang

Fase 1 – Forberedelse

Det første I skal finde ud af er, hvem der skal være en del af projektgruppen og dernæst sørge for at alle er involveret fra begyndelsen. Er det fx alle naturfagslærere på skolen, som skal involveres? Og skal I have en pædagogisk konsulent fra kommunen med?

Fase 1 – Forberedelse

Det første I skal finde ud af er, hvem der skal være en del af projektgruppen og dernæst sørge for at alle er involveret fra begyndelsen. Er det fx alle naturfagslærere på skolen, som skal involveres? Og skal I have en pædagogisk konsulent fra kommunen med?

Forberedelse Kom selv i gang

Fase 2 – Ønsker & Behov

Vi anbefaler at I inddrager eleverne i denne fase, og vores oplæg er at I interviewer og filmer dem gruppevis. Dette skal gøres forud for jeres workshop. Find interviewguide + vejledning til dette i værktøjskassen.

ønsker og behov Kom selv i gang
ideudvikling Kom selv i gang

Fase 3 – Ideudvikling

I denne fase skal I udvikle et rumprogram, som viser sammenhænge, adskillelser, rumdimensioner og dagslys.
Hvilket rum giver mulighed for aktiviteter som larmer? Hvor er der et stilleområde etc.?

Fase 3 – Ideudvikling

I denne fase skal I udvikle et rumprogram, som viser sammenhænge, adskillelser, rumdimensioner og dagslys.
Hvilket rum giver mulighed for aktiviteter som larmer? Hvor er der et stilleområde etc.?

ideudvikling Kom selv i gang

Fase 4 – Indretning

Det er i denne fase arkitekten udvikler detaljerede oplæg til, hvordan rum, områder og zoner kan indrettes, og ingeniøren forholder sig til bygningens konstruktion og installationer.

Indretning Kom selv i gang

Få hjælp & rådgivning

”Man kunne få mere dybde på, man kunne komme flere steder hen, og man
kunne uddybe selve opgaven lidt mere og prøve lidt mere af end man kan for eksempel på skolen”
– elev