Højer Møbler arbejder dagligt med bæredygtighed og vil gerne give sit bidrag til en langt mere bæredygtig verden – herunder også at kunne inspirere andre virksomheder, uddannelsesinstitutioner, m.fl. til at fremme dette. Vi har derfor over en 3 årig periode deltaget sammen med Aalborg Universitet i et EU projekt – KATCH-e – der har haft til formål at gøre nye kandidater og virksomheder klogere på bæredygtighed i alle dens aspekter – igennem udviklingen af et omfattende materiale omkring bæredygtighed. Katch E image Højer Møbler i EU projekt om bæredygtighed med Aalborg Universitet Projektet er gennemført sammen med universiteter og virksomheder fra 3 andre EU lande. Det udarbejde materiale er frit tilgængeligt og kan inspirere og gøre dig klogere på bæredygtighed – herunder bl.a.:

  • At komme i den bæredygtige tankegang,
  • At tænke egne bæredygtige forretningsmodeller
  • At fremme bæredygtigheden i virksomhedens produkter, og meget mere.

God fornøjelse med at komme ind i den bæredygtige verden https://www.katche.eu/da  


Vidste du….

At I 2015 udgav FN 17 ambitiøse verdensmål og 169 delmål, der har til formål at sætte barren for bæredygtig udvikling indtil 2030.

Højer Møbler A/S vil som produktionsvirksomhed gerne bidrage aktivt til, at denne målsætning nås, af hensyn til mennesker og kloden, hvorfor 7 af verdensmålene er udvalgt til at være de områder som Højer Møbler kan bidrage til.

Verdensmål 17 handler om, hvorvidt man via samarbejde og partnerskaber kan fremme bæredygtig udvikling.

Læs mere om hvordan Højer Møbler arbejder med  bæredygtighed og FNs verdensmål.

Højer Møblers verdensmål Højer Møbler i EU projekt om bæredygtighed med Aalborg Universitet
FNS verdensmål 17 Højer Møbler i EU projekt om bæredygtighed med Aalborg Universitet