Højer Møbler & Råt&Godt – Upcyclingskonkurrence

I januar 2018 indgik Højer Møbler og Aalborg Kommune en indkøbsaftale om bæredygtige indkøb på skolemøbelområdet. Som et led i at kickstarte processen og tankegangen helt ude på skolerne udloddede Højer Møbler derfor en workshop i en konkurrence om at upcycle skolens gamle kasserede skolemøbler.

Derfor fik Aalborg kommunes 4.-7.klasser mulighed for at deltage i upcyclingskonkurrencen, hvor præmien til vinderklassen, netop var en workshop med det social økonomiske værksted www.raatoggodt.dk/ og www.hojermobler.dk

Læs mere

Frejlev skole – Vinder af upcyclingsworkshop

Frejlev Skole 7. klasses Håndværk & Design hold blev de heldige vindere af Højer Møblers Upcyclingskonkurrence. Klassen vandt et forløb med Højer Møbler og Råt & Godt – et værksted i udvikling. Billederne er fra Højer Møblers besøg hos klassen, hvor de fik overrakt diplom og flødeboller.

Frejlev skole – Inspirationsbesøg ved Råt&Godt

Frejlev skole 7. klasse Håndværk & Design inspirationsbesøg hos Råt&Godt, hvor de bl.a. hørte om upcyclingsprocessen og dens mange muligheder og gavnlige effekt, samt om hvordan Råt&Godt motiverer og styrker udsatte unge socialt og fagligt.

Frejlev skole – Upcyclingsworkshop

Workshoppen startede med, at eleverne kort blev introduceret til Højer Møblers tankegang om bæredygtig produktfrembringelse:

Højer Møblers primære formål med at være på skolen, var at introducere eleverne til den bæredygtige tankegang. Dette arbejder vi også med via FNs verdensmål (delmål 4.7). Desuden har Højer Møbler en grøn aftale med Aalborg kommune på skolemøbelområdet, hvilket betyder, at en del af de indkøb Aalborg kommune foretager skal være grønne og bæredygtige indkøb. Læs mere om aftalen her

Med workshoppen håber vi at kunne inspirere skoler til at arbejde bæredygtigt, og få sat en tankeproces i gang – også når det gælder nye indkøb til skoler. Derudover er det altid spændende, at vi som produktudvikler og skolemøbelproducent bliver klogere på den måde brugeren tænker på, om behov og brug af produktet. Her kan vi lade os inspirere, af de ideer eleverne får.

Alt-i-alt et lærerigt og spændende forløb for både Højer Møbler, Råt&Godt og Håndværk & Design eleverne på Frejlev skole.

Elevudtalelser

”Jeg kan godt lide idéen om, at bruge noget andre ikke har kunne bruge, vi køber også genbrug derhjemme f.eks. går vi i genbrugsbutikker.”

”Det var fedt selv at bestemme, hvad man laver og samarbejder med sine venner”.

”Jeg synes ikke det bare skal smides ud, da vi får noget sjovt undervisning ud af det og eleverne på skolen kan bruge det igen.”

”Det var dejligt at man har kunne arbejde længe med det samme emne og blive færdig.”

”Fedt at kunne følge sin egen idé.”

”Jeg synes det var sjovt at finde en løsning på de udfordringer man havde undervejs.”

Højer Møbler påtænker at afholde endnu en upcyclingskonkurrence i forår/efterår 2020.

Hvis jeres skole har interesse i at deltage, så send os en e-mail på jbr@højermobler.dk og fortæl et par linjer om hvorfor i kunne tænke jer at deltage.