Baeredygtighedsfestival feature image Højer Møbler til bæredygtighedsfestival

18/9 – Nordkraft DGI hallen. Her sætter Center for Grøn Omstilling fokus på ”Den Grønne Aalborgenser”, hvor borgere, eksperter og Kommunen kan mødes og udveksle idéer til, hvordan vi fremmer bæredygtig adfærd i hele Aalborg. Højer Møbler deltager som workshop holder omkring bæredygtigt erhverv.

17/9 – Jens Højer, som er administrerende direktør var inviteret af UCN Act2learn til på Utzon Centeret i Aalborg til at holde et oplæg om det fysiske læringsrum i forhold til bæredygtig skolerenovering. Under overskriften ”Nutidens skole set med fremtidens øjne” var fokus rettet på hvordan, vi kan bringe forskellige samfundsgrupper i spil i forhold til at udvikle fremtidens bæredygtige skole.

Baeredygtighedsfestival Act2Learn Højer Møbler til bæredygtighedsfestival

12/9 – Højer Møbler var sammen med UCN Act2Learn repræsenteret med en stand på Aalborg Bæredygtighedsfestivals startdag lørdag d. 12/9. Det var en super inspirerende dag, hvor byens borgere kunne komme forbi standen og give deres bud på og ønsker til fremtidens bæredygtige skole og læringsrum. Mange aldersgrupper kiggede ind og delte deres idéer med os, og det hele blev omsat i flotte billeder på stedet af grafisk facilitator Susanne Zimmer. Vi takker for rigtig mange gode bud på fremtidens skole, som især kredsede omkring uderum, bevægelse, mere praksis samt fysisk og mentalt velbefindende i læringsrummet.