DE FIRE

FRIHEDSGRADER

De fire frihedsgrader

Som et værktøj til at definere graden af frihed i læringsmiljøerne, har vi hos Højer Møbler udviklet ”de fire frihedsgrader”. Med dette værktøj kan vi i samarbejde med jer skabe en fælles forståelse for de behov, som indretningen skal imødekomme.

Når man ændrer de fysiske rammer, så ændres måden hvorpå vi ser tingene. Nye tanker opstår og vi begynder at tænke i nye og læringsrige løsninger. Rummet kan derfor sætte retningen for den ønskede organisering, pædagogik og didaktik.

Når vi kigger på graden af frihed i læringsrummet, er det derfor en god idé at tage stilling til disse ting. Hos Højer Møbler er dette grundessensen til at finde den rette løsning, som er bedst for jer.

De4frihedsgrader fri De fire frihedsgrader

Frihedsgraderne illustreret

frihedsgrad 1 De fire frihedsgrader

Frontal

Stationær møblering
Stillesiddende tavleundervisning

frihedsgrad 2 De fire frihedsgrader

Flex

Fleksibel møblering
Fokus på gruppearbejde

frihedsgrad 3 De fire frihedsgrader

Flow

Fleksibel møblering
Sceneskift i undervisningen

frihedsgrad 4 De fire frihedsgrader

Fri

From space to place
Rammerne defineres ud fra sted

frihedsgrad 1 De fire frihedsgrader

Frontal

Stationær møblering
Stillesiddende tavleundervisning

frihedsgrad 2 De fire frihedsgrader

Flex

Fleksibel møblering
Fokus på gruppearbejde

frihedsgrad 3 De fire frihedsgrader

Flow

Fleksibel møblering
Sceneskift i undervisningen

frihedsgrad 4 De fire frihedsgrader

Fri

From space to place
Rammerne defineres ud fra sted

Den næste siddestilling er altid den bedste

Bevægelse er godt for koncentrationen og derved godt for indlæringsevnen. Hos Højer Møbler har vi fokus på at udvikle læringsrum med møbler, der tilgodeser menneskers forskelligartede og skiftende behov. Derfor udvikler vi ikke møbler, man kan sidde på en hel dag. Vi udvikler læringsrum med varieret indretning, som inviterer og motiverer til bevægelse. Vores indretning skal vække elevernes nysgerrighed og kreativitet, og give forudsætning for bedre koncentration, præstation og indlæring.

Den næste siddestilling er altid den bedste

Bevægelse er godt for koncentrationen og derved godt for indlæringsevnen. Hos Højer Møbler har vi fokus på at udvikle læringsrum med møbler der tilgodese menneskers forskelligartede og skiftende behov. Derfor udvikler vi ikke møbler man kan sidde på en hel dag, men læringsrum som med varieret indretning inviterer og motiverer til bevægelse. Vi har fokus på at vække elevernes nysgerrighed og kreativitet, og give forudsætning for bedre koncentration, præstation og indlæring.

Det siger lærere og elever

Når vi indretter innovative læringsrum, er det vigtigt at gøre sig tanker, som kan imødekomme elevernes og lærernes behov.

Lærerudtalelser

“Vi prioriterer høj faglighed og at eleverne bliver rigtig dygtige.”
“Vi har grund til at være fysisk aktive – også i de boglige fag.”
“Variation og bevægelse er vigtigt for at styrke koncentrationen.”

Derfor har vi brug for rum…

  • Som inspirerer, motiverer og aktiverer eleverne til øget læring.
  • Som kan rumme forskellige typer af elever.
  • Hvor vi kan praktisere en bred vifte af forskellige læringsaktiviteter.
  • Hvor eleverne føler sig trygge og inkluderede.

Elevudtalelser

Vi har brug for rum…
”Som giver mere plads og rummelighed.”
”Hvor der er rart at være og hvor jeg kan føle mig tryg.”
”Hvor jeg selv kan vælge min plads, så lærer jeg bedre.”

Inspiration

Spørgsmål som kan være relevante at stille i processen mod indretningen af nye læringsrum kunne være:

  • Er det en udfordring at finde plads til alle elever både fysisk, socialt og læringsmæssigt?
  • Bliver eleverne nødt til at forlade undervisningslokalet, når de skal arbejde anderledes?
  • Bliver kvadratmeter/pladsen i undervisningslokalet udnyttet effektivt nok?
  • Kan en elevplads være stående eller liggende, og har eleven brug for en fast plads?