VI SKABER

DET BEDSTE RUM AT LÆRE I

Plads til alle

Vi skaber rum man kan lære i, være i og trives i – i bevidstheden om, at vi ikke alle gør alting ens, tænker ens og opfører os ens. Vores fornemste opgave er, at hjælpe med at skabe læringsrum for alle typer elever, så vi sammen kan arbejde aktivt mod målet at gøre alle elever så dygtige de kan blive.

For at nå dette mål, nøjes vi ikke med at lave ét rigtigt rum. Vi kigger på læringsrummet med nye øjne og tilbyder bla. varierende, aktiverende læringsrum, som giver underviseren et øget mulighedsrum til at inkludere flere typer elever, variere læringsaktiviteterne og få plads til bevægelse. Det fysiske læringsmiljø bør tilgodese både lærer og elev.

Det er vigtigt, vi kigger på hvilke typer elever, der skal være i rummet, hvilke pædagogiske visioner der arbejdes mod og hvilke didaktiske metoder som ønskes praktiseret. Når man arbejder med rum på denne måde, møder eleverne og personalet et inviterende rum, et aktiverende rum og et stimulerende rum.

Derfor er Højer Møblers mission at skabe gode læringsmiljøer med PLADS TIL ALLE. At skabe optimale betingelser for trivsel, koncentration og indlæring for den enkelte, samt øge underviserens mulighedsrum.

Plads til alle

Vi skaber rum man kan lære i, være i og trives i – i bevidstheden om at vi ikke alle gør alting ens, tænker ens og opfører os ens. Vores fornemste opgave er, at hjælpe med at skabe læringsrum for alle typer elever så vi kan arbejde aktivt mod målet, at gøre alle elever så dygtige de kan blive.

For at nå dette mål kan vi ikke nøjes med at lave ét rigtigt rum. Det handler om at lave flere rum i rummet, så man ikke begrænser sin pædagogik og didaktik. Tværtimod får underviseren øget sit mulighedsrum til at inkludere flere typer elever, facilitere varierende læringsaktiviteter og får plads til bevægelse.

Det er vigtigt, vi kigger på hvilke typer elever, der skal være i rummet, hvilke pædagogiske visioner der arbejdes mod og hvilke didaktiske metoder, som ønskes praktiseret. Når man arbejder med rum på denne måde, møder eleverne og personalet et inviterende rum, et aktiverende rum og et stimulerende rum.

Derfor er Højer Møblers mission at skabe gode læringsmiljøer med PLADS TIL ALLE. At skabe optimale betingelser for trivsel, koncentration og indlæring for den enkelte og øge underviserens mulighedsrum.

Spar ressourcer

Spar ressourcer med bedre inklusion i det aktiverende miljø. Vi gør op med ekskluderende inklusion.

Fysisk velbefindende skærper koncentrationen

Bevægelse er godt for koncentrationen og derved godt for indlæringsevnen. Derfor skal indretningen invitere til bevægelse men samtidig kunne rumme forskellige personlighedstyper og læringspræferencer. Vi er forskellige og lærer forskelligt. Derfor er vores mission at skabe PLADS TIL ALLE og give elev og underviser frihed til at vurdere hvor og hvordan man lærer/underviser bedst.

Som et værktøj til at definere graden af frihed i læringsmiljøerne har vi hos Højer Møbler udviklet ”de fire frihedsgrader”. Med dette værktøj kan vi i samarbejde skabe en fælles forståelse for de behov, som indretningen skal imødekomme.

Aktiverende læringsrum skaber bedre lydbillede

Læs hvorfor bevægelsesfrihed skaber ro

Hvorfor det aktiverende læringsrum?

Hvorfor det aktiverende læringsrum?

  • Der skabes rum i rummet, hvilket giver underviseren mulighed for hurtige sceneskift og varierede aktiviteter, hvor underviseren får mulighed forat skifte mellem formidling, fordybelse, aktivitet, samarbejde og kreativitet i det samme rum.
  • Fordi det giver eleven øget mulighed for både at være en del af fællesskabet, men har stadig muligheden for at trække sig, når der er behov.
  • Det giver underviseren mulighede for både at udfordre og støtte elever med særlige behov.
  • Fordi et varieret læringslandskab inviterer til skiftende siddestillinger som fremmer indlæring, koncentration, præstation, og arbejdsro. Dvs. de elever, der har et højere aktivitetsniveau ikke forstyrrer de elever, som har behov for mere ro. Derfor er den bedste siddestilling den næste siddestilling.
  • Der skabes rum i rummet, hvilket giver underviseren mulighed for hurtige sceneskift og varierede aktiviteter, hvor underviseren får mulighed for at skifte mellem formidling, fordybelse, aktivitet, samarbejde og kreativitet i det samme rum.
  • Fordi det giver eleven øget mulighed for både at være en del af fællesskabet, men har stadig muligheden for at trække sig, når der er behov.
  • Det giver underviseren muligheden for både at udfordre og støtte elever med særlige behov.
  • Fordi et varieret læringslandskab inviterer til skiftende siddestillinger som fremmer indlæring, koncentration, præstation, og arbejdsro. Dvs. de elever der har et højere aktivitetsniveau, ikke forstyrrer de elever, som har behov for mere ro. Derfor er den bedste siddestilling den næste siddestilling.

Få hele personalegruppen med

Book en workshop og få engageret hele personalegruppen i det aktiverende læringsrum, så de bliver de bedst mulige undervisere i rummet.

Få hele personalegruppen med

Book en workshop og få engageret hele personalegruppen i det aktiverende læringsrum, så de bliver de bedst mulige undervisere i rummet.

Zap Concept
sætter undervisningen fri

Alle skolens attraktive arealer kan udnyttes og derved åbne op for mere plads til den enkelte og bedre mulighed for at integrere bevægelse i undervisningen.

zap concept Det bedste rum at lære i