INFORMATION
  • Inspirationsseminaret er en effektiv og hurtig måde at inspirere et bredt publikum på.
  • Det tilstræbes at skabe plads til spørgsmål og dialog undervejs.
  • Inspirationsseminaret varer ca. 45 minutter
  • Inspirationsseminaret kan afholdes hos den deltagende uddannelsesinstitution, eller på ”udebane”.
TEMAER
  • Det aktiverende læringslandskab
  • Stimulerende læringsmiljøer
  • Læringsrum og langtidsøkonomi

Ledelsen, personalegruppen, bestyrelsen eller hele skolen kan gennem et inspirationsseminar få ny viden om sammenhængen mellem motivation, læring og det fysiske rum.

Et inspirationsseminar kan være både provokerende og inspirerende og kan få deltageren til at se på læringsrummet med nye øjne. Et inspirationsseminar bruges typisk som et startskud, når en uddannelsesinstitution ønsker en markant forandring af det fysiske læringsrum. Forandringen kan foregå på flere niveauer fra om- og nybygning til ny indretning af eksisterende rum.

Gennem inspirationsseminaret kigger vi ind i eksisterende cases og erfarer, hvad der har virket godt, og hvad der har virket mindre godt, og vi dykker ned i hvad forskningen fortæller os i forhold til vores overvejelser om indretning af rum til læring. Deltagerne går fra inspirationsseminaret med lyst og motivation til at gå i gang med at forandre og udvikle læringsrummet.

PAKKER

LILLE

Bliv blæst tilbage af et af vores velafprøvede oplæg. Her tager vi fat om de generelle udfordringer og problematikker, vi møder på de fleste danske uddannelsesinstitutioner.

FULD

Giv os input til hvilke muligheder og udfordringer, I står overfor netop nu, og lad os tilrettelægge et inspirationsseminar, der rammer ind i kernen af jeres situation.

Har I selv et ønske eller en ide til et tema, så kontakt os gerne for et tilbud. I kan også se hvordan et inspirations seminar har hjulpet andre.