Implementeringsworkshop case

Bork Skole er en lille folkeskole i Ringkøbing Skjern kommune med ca. 80 elever og 8 lærere. Bork Skole arbejder efter en klart defineret målsætning om, at man som skole vil være innovativ, fleksibel og inkluderende i sin tilgang til læring.

UDFORDRINGEN

Da skoleleder Jens Otto Pedersen introduceres for Zap Concept, er det ”kærlighed ved første blik”, fordi Zap Concept både forholder sig til og opfylder skolens tre mål på samme tid. Han ser hvordan ZAP, som en funktionel, fleksibel og mobil arbejdsstation, kan omdanne ellers passive arealer og uderum til arbejdspladser for både elever og undervisere. Og han tænker Zap som en fantastisk mulighed for at skabe større frihed i undervisningen og rum for differentieret læring.

I Foråret 2015 vælger skoleledelsen at lade Zap Concept indgå som en integreret del af undervisningen på alle skolens seks klassetrin og investerer i en personlig Zap plade til samtlige elever og lærere. Der bliver desuden indkøbt Totem og væglister til montering i forskellige højder. Og så sker der ikke mærkbart meget mere… Væglisterne bliver, dels pga. af tvivl omkring placeringen og dels pga. en meget ophængt pedel, ikke monteret. Lærerteamet er ikke helt sikre på, hvordan de skal gribe Zap konceptet an i en travl hverdag eller hvordan de bedst integrerer pladerne i undervisningen og læringsmiljøet.

LØSNINGEN

Højer Møbler tilbyder derfor hjælp til at kickstarte processen, for at få lærere og elever til at tage ejerskab for det nye læringsmøbel. Højer Møbler afholdte et event bygget op omkring en konkurrence, hvor elever og lærere skulle udforske, hvordan de med Zap concept kunne lære bedre, sjovere og mere aktivt. Eleverne skulle dokumentere nye innovative måder at lære på via selfies, tegninger og præsentationer, og lærerne skulle samtidig afprøve nye måder at bruge Zap concept i deres undervisning.

totem playground Implementeringsworkshop case

”ZAP-Conceptet skaber rum til de behov, som eleverne faktisk har – fordybelse, gruppearbejde, god gulvplads, mobilitet, udeundervisning – hvor der ofte er begrænsninger i det traditionelle klasserum.”

Majbritt Lomholt og Maibritt Sander

Inklusionsmedarbejderne fra Dagtilbud og Undervisningsforvaltningen

”Implementeringsworkshoppen har givet ZAPConcept et startskud for både elever og voksne på skolen. Workshoppen introducerede ZAP på en både innovativ og involverende måde, så der var plads til at lege med de muligheder, den enkelte så og formidle dem via fortælling, tegning, drama, medier m.m.”

Jens Otto Pedersen

Skoleleder

RESULTATET

Konkurrencen blev en kæmpe succes med stort engagement fra både elever og lærere og rigtig mange fantastiske fine forslag, blandt andet med undervisning i trætoppen, læsning på rutsjebanen, matematik i sæbekassebilen og klasserum, hvor alle bordene blev taget ud til fordel for luft og bevægelse. Både små og store oplevede og konkluderede, hvordan Zap i undervisningen samlede, inkluderede, satte fri, bevægede, skabte bedre rum for differentieret læring og inviterede til nærhed og sjovt og kreativt samarbejde – både i timerne og frikvartererne.

stakit Implementeringsworkshop case

PERSPEKTIVERING

Zap-concept er i dag en integreret del af skoledagen på Bork skole, og underviserne udnytter de nye muligheder for en aktiv undervisning til fulde.