INFORMATION
  • Eventen afholdes hos den deltagende uddannelsesinstitution.
TEMAER
  • Hvordan får jeg succes med min nye indretning?
  • Har I selv et ønske eller en idé til et tema, så kontakt os gerne for et tilbud.

Implementeringseventen afholdes som et led i en proces, hvor der er blevet indrettet et innovativt læringsmiljø, og hvor man ønsker at få maksimalt udbytte ud af forandringen.

Eventens formål er at skabe ejerskab hos eleverne, personalegruppen, bestyrelsen eller forældregruppen, så implementeringen bliver succesfuld. Eventen er en bevidst iscenesat aktivitet, der vil aktivere deltagerne og skabe opmærksomhed på de uudtalte forhindringer, der kan ligge i en implementeringsproces. Eventen kan f.eks. være en konkurrence, en leg, en ekspedition eller lignende, og vil være oplagt at bruge som et led i undervisningen. Med en legende tilgang tager deltagerne rummet i brug, så der skabes ejerskab og forståelse for løsningen. Ledelsen opnår dermed hurtigere, større og bedre udbytte af det innovative læringsmiljø.

PAKKER

LILLE

Få et tilpasset event, som I selv afvikler med rådgivning og sparring fra os.

FULD

Bliv aktiveret i et længere forløb med en fuld dags introduktion, et guidet forløb over en længere periode, og en hel dags finale, resultatopsamling og evaluering.

Har I selv et ønske eller en ide til et tema, så kontakt os gerne for et tilbud. I kan også se hvordan et inspirations seminar har hjulpet andre.