Vester Hassing skole

Vester Hassing Skole ønskede at revolutionere deres læringsmiljøer så de kunne gå hånd-i-hånd med deres pædagogiske principper og nytænkning, skolens it-profil og ikke mindst med den læring de forventede at praktisere.
Efter besøg på 3 skoler med 3 forskellige profiler besluttede Vester Hassing Skole at etablere 2 testmiljøer for at kunne komme tættere på hvilken retning der passede dem bedst.

Bestil et testrum – indskoling

Det ene testmiljø er lokaliseret i indskolingen og er et ekstra rum som de forskellige klasser kan booke sig ind i på skift. Ønsket er at hver klasse flytter alt deres undervisning til lokalet i min 2-3 uger.

Vester Hassing feature image Vester Hassing skole
Vester Hassing 6 klasse4 Vester Hassing skole

Permanent testlokale – 6. klasse

Det andet testlokale er en 6. klasse som kommer til at være fast i lokalet. Til 6. klasse hører et fællesareal som også er re-tænkt i forhold til funktion og hvilken værdi det kan spille ind med til de øvrige lokaler i klyngen. Passive arealer er blevet aktiveret og det er blevet muligt at lave flydende sceneskifte som ikke virker forstyrrende på undervisningen og elevernes arbejde.

“Forandring kan være svær, men ikke her. Alle eleverne har hurtigt vænnet sig til de nye og meget anderledes omgivelser.”

Rummet har styrket elevernes sociale forhold og i en social velfungerende klasse er eleverne kommet endnu tættere på hinanden.
Det har været en sund øvelse, at flytte ind i testmiljøet og ikke kun være på besøg. De udfordringer eleverne og underviserene har mødt, er blevet løst på en ny, og endnu mere værdiskabende måde, netop fordi en hverdag skal fungere.

FÆLLESRUM