Den 17. januar 2017 afsluttede Højer Møblers eksportafdeling i Sverige en række heldagsevents med forskellige foredragsholdere i Stockholm, Malmø og Göteborg under titlen ”Framtidens skola – Hur skapar vi den optimale lärmiljön?”. Seminarerne blev afholdt i samarbejde med andre danske leverandører til skolemiljøer og koordineret af den danske ambassade i Stockholm.

Gennem de forskellige foredrag fik deltagerne i seminaret belyst forskellige problemstillinger i forbindelse med indretning af skoler. Emner som bevægelse i undervisningen, understøttende indretning af klasselokalet, motiverende og aktiverende læringsmiljøer blev belyst, samt vigtigheden af at gennemføre en involverende proces, når skolerne ønsker at gå nye veje. Generelt var der blandt foredragsholderne enighed om, at den traditionelle frontal-opstilling i klasseværelset ikke er den bedste måde at nå ud til alle elever.

Seminar Sverige2 Stribe af inspirationsseminarer
Seminar Sverige3 Stribe af inspirationsseminarer

Det er dog ofte problematisk at gøre sig fri af de traditionelle mønstre med ”røv til bænk”-borde og -stole og tænke i nye baner med innovative løsninger. Der var enighed om, at det er en proces, som kræver både hårdt prioritering og vilje til ændring.
Højer Møblers rumpilot, Katrine Bagnkop, holdt et oplæg om med titlen ”Aim for higher altitudes – Rethinking the learning space.”

Seminar Sverige Stribe af inspirationsseminarer