Certificeringer

Forbedring af produktivitet og effektivitet

ISO-certificering er ikke et krav, men vi har valgt at gennemføre disse certificeringer for at forbedre produktiviteten og effektiviteten af vores aktiviteter samt opfylde vores virksomheds mission og vision. Vi har ligeledes erhvervet ISO-certificering på grund af kontraktmæssige eller lovgivningsmæssige krav og for at imødekomme vores kunders ønsker.

Kvalitetsledelsessystem

Højer Møbler har en lang tradition for at levere høj ensartet kvalitet. Dette gøres muligt ved at vi arbejder efter vores kvalitetsledelsessystem.

Miljøledelsessystem

Hos Højer Møbler A/S arbejder vi målrettet for at nedbringe vores miljøbelastning lige fra møblet starter sit ”liv” som råvare til produktion og til møblerne ender som affald. Det praktiserer vi gennem vores miljøledelsessystem.

Arbejdsmiljø

OHSAS 18001:2008

Høj arbejdsmiljøstandard

Arbejdsmiljø handler for Højer Møbler A/S om at skabe et fysisk, psykisk og socialt miljø på arbejdspladsen, som både bidrager til vores medarbejderes livskvalitet og til en positiv kontakt med kunder, leverandører og samarbejdspartnere. Vi arbejder derfor aktivt i vores dagligdag på at forbedre arbejdsmiljøet, hvilket praktiseres gennem vores arbejdsmiljøledelsessystem.

Dette har ligeledes gives os en grøn kronesmiley af arbejdstilsynet, hvilket gives til virksomheder, der har gjort en ekstraordinær indsats for at sikre en høj arbejdsmiljøstandard.

FSC®

FSCK5mpDH Certificeringer

FSC® certificeret træ

Som FSC® certificeret virksomhed forpligter Højer Møbler A/S sig til at adskille FSC® materialer fra materialer fra andre kilder i produktion og opbevaring. Højer Møbler A/S sørger for at vores produkter og komponenter igennem hele forsyningskæden opretholder sporbarhedscertificering dvs. alle led i forsyningskæden er FSC® certificeret. Denne proces kontrolleres årligt af et uvildigt certificeringsfirma. Vi arbejder i øjeblikket med at omstille vores produktion, således at alle vores egenproducerede produkter med trækomponenter udvikles med FSC® certificeret træ.

FSC® (Forest Stewardship Council®) er en international non profit mærkningsordning til træ og papir. I en FSC®-skov bliver der ikke fældet mere træ end skoven kan nå at reproducere. FSC® er en sikkerhed for, at dyr og planteliv bliver beskyttet og at de mennesker, der arbejder i skoven, er uddannede og får ordentlig sikkerhedsudstyr og løn.

2. FSC FullBrandmark TM RGB Mono Certificeringer