NATURFAGSHUSET

Her kan du læse om naturfagshusets funktion, indretning og forskellige arbejdsområder.

Naturfagshuset kalder vi konceptets prototype. Det er et slags eksemplarisk naturfagslokale, som er indrettet efter indretningskonceptet, der er udviklet med ønsket om at øge elevernes motivation og engagement i naturfagsundervisningen.

2012 05 08 10 15 29 Naturfagshuset FUF

Hvad er formålet?

Formålet med prototypen er at demonstrere, hvordan vi nyindretter de danske naturfagslokaler, så glæden ved naturfagene stiger og fagligheden styrkes.

Prototypen skal inspirere skoler over hele landet, som besøger huset og oplever, hvordan undervisningen i naturfag også kan være. Huset er desuden et udstillingssted for skoleledere, skoleforvaltninger og andre, der ønsker inspiration og vejledning til, hvordan de skaber større glæde og interesse for naturfagene hjemme på deres egne skoler.
Det er ikke formålet at man skal forestille sig disse lokaler fungere 1:1. Naturfagshusets funktion har været at afprøve en række naturfaglige indretningsprincipper – og i dag er det et eksempel på hvordan man som skole kan realisere konceptet.

Med andre ord er naturfagshuset en illustration – ikke en facitliste.

Hvad er formålet?

Formålet med prototypen er at demonstrere, hvordan vi nyindretter de danske naturfagslokaler, så glæden ved naturfagene stiger og fagligheden styrkes.

Prototypen skal inspirere skoler over hele landet, som besøger huset og oplever, hvordan undervisningen i naturfag også kan være. Huset er desuden et udstillingssted for skoleledere, skoleforvaltninger og andre, der ønsker inspiration og vejledning til, hvordan de skaber større glæde og interesse for naturfagene hjemme på deres egne skoler.
Det er ikke formålet at man skal forestille sig disse lokaler fungere 1:1. Naturfagshusets funktion har været at afprøve en række naturfaglige indretningsprincipper – og i dag er det et eksempel på hvordan man som skole kan realisere konceptet.

Med andre ord er naturfagshuset en illustration – ikke en facitliste.

Huset

Bygningen er en gammel lade i to etager, hvor der på 1. sal er loft til kip og fritlagte bjælker, der giver volumen og karakter til rummet.

I bygningens indretning er der lagt vægt på elevernes mulighed for varierede arbejds- og undervisningsformer. Der er plads til at eleverne kan bruge store armbevægelser og eksperimentere med ting, der sviner og larmer. Samtidig giver indretningen mulighed for at eleverne kan fordybe sig og finder mening med den naturfaglige metode.

I indretningen er der også lagt vægt på at eleverne skal kunne arbejde gruppevis og med formidling af deres nye viden.

Bygningen består af en række forskellige områder, som vi har kaldt ”labs”.

Grøn Lab (stueetage)

Grøn Lab er til kemi og fysik, hvor der langs to af væggene er eksperimentborde med gasinstallation, processug og afløb. Grøn Lab er udstyret med såkaldte “fokuszoner”, hvor eleverne kan sidde gruppevis og strukturere deres arbejde. Gulvet i Grøn Lab er hævet i forhold til de andre områder i stueetagen.

Grå Lab (stueetage)

Grå Lab er også til kemi og fysik, og har ligeledes ”fokuszoner”, hvor eleverne kan sidde gruppevis. Eksperimentbordet her er højdeindstilleligt for handicapadgang. I Grå Lab er der også kemikalielager, gasflasker og kemikalieaffaldsplads. I midten af Grå Lab ligger Dokumania på en forhøjet platform.

Dokumania (stueetage)

Dokumania er et slags journalistisk værksted, hvor eleverne kan arbejde med formidling af deres nye viden og produkter. Her kan de arbejde med billeder, video, større plancher og meget andet. Der er også en såkaldt ”researchbar”, hvor eleverne kan indsamle viden og data, udveksle research mv.

Blå Lab (stueetage)

Blå Lab er hovedsageligt til biologi og geografi. Her findes eksperimentborde med mikroskopipladser, afløb og et obduktionsbord med operationslampe. Endelig er der sjaskegulvet, der bedst beskrives som et overdimensioneret kar på gulvet og en bruser. Afløbet i dette kar kan holde til, at eleverne spuler jord og sand ned i det. Midt i Blå Lab er der fokuszoner, hvor eleverne kan samles og arbejde. Blå Lab ligger et par trin ned i forhold til de øvrige områder i stueplan. Der er lift.

Orange Lab (stueetage)

Orange Lab er et værksted med god gulvplads, hvor eleverne kan bygge ting i fx træ, metal og plast. Der er både værktøj og et lager af materialer. Orange Lab ligger et par trin ned i forhold til de øvrige områder i stueplan.

FaldLab (1. sal)

FaldLab består af en silo, hvortil der oppefra er adgang fra 1. salen og nedefra via Orange Lab. I FaldLab kan eleverne eksperimentere med at lade ting falde ned i en lukket skakt. Vi arbejder på at få installeret et vakuumrør til efterprøvning af tyngdeloven. FaldLab er uopvarmet.

Arena (1. sal)

Arena er cirka 82 kvadratmeter og ligger på første sal. Arena er samlingsstedet, hvor klassen kan starte og afslutte dagen, og hvor eleverne kan fremlægge deres resultater for hinanden. Der er et sceneområde, tavle og en projektor. Arena er også stedet, hvor eleverne kan opbevare deres overtøj og tasker.

Dertil har bygningen en del flere mindre nicher og mikrofaciliteter. På førstesalen er der fx en researchbar ekstra, mikroskopipladser, en studieplads til læsning og fordybelse, en modelbyggerniche til en enkelt eller to elever, der har brug for at være for sig selv. Endelig er der et ”tale-tænkerum”, hvor en gruppe elever kan være i intensiv dialog uden at forstyrre andre. Der er også et tekøkken.

I stueetagen er der en niche til læreren, et printerrum og adgang til toilet og omklædning.

Der er adgang til trådløst netværk i hele bygningen.

Besøg os til åbent hus i Naturfagshuset FUF

Få hjælp og rådgivning

Book undervisning i Naturfagshuset FUF