KONCEPTET

Indretningen påvirker

Hvis man ændre på læringsrummet i overensstemmelse med indretningskonceptet NyNaturfag, så giver det anledning til, at også undervisningen, lærerrollen, elevrollerne, mulighederne for flow og mulighederne for læring kan ændre sig. Denne ændring kan være gavnlige for elevernes læring og engagement. Undervisningen skal stadig være veltilrettelagt. Der skal stadig gode lærere til for at få undervisningen til at lykkes, og eleverne skal spille konstruktivt med. Men ved at ændre på rummet kan der skabes der nye muligheder. ”Når rum-hjulet drejes, vil de andre hjul gerne dreje med”.

rumhjulet Konceptet

NyNaturfag indretningskonceptet understøtter en udforskende og eksperimenterende naturfaglig læring og gør det muligt for eleverne – også i naturfagene – at vælge mellem mange måder at lære på.

 

 

Naturfagslokalernes indretning påvirker undervisningens form, lærerens og elevernes rolle og derigennem elevernes engagement og interesse i naturfagene (Kirkeby, 2006).

Flow og læring

Begrebet flow fortjener særlig opmærksomhed, når man arbejder med indretningen af læringsrum. Flow betegner den mentale tilstand, som en person befinder sig i, når vedkommende er fuldstændig engageret og opslugt af en aktivitet. I hverdagssproget beskriver vi ofte denne tilstand som forbundet med oplevelsen af, at tiden bare ”forsvinder”.

Flow og læring

Begrebet flow fortjener særlig opmærksomhed, når man arbejder med indretningen af læringsrum. Flow betegner den mentale tilstand, som en person befinder sig i, når vedkommende er fuldstændig engageret og opslugt af en aktivitet. I hverdagssproget beskriver vi ofte denne tilstand som forbundet med oplevelsen af, at tiden bare ”forsvinder”.

Mange måder at lære på

Fælles for os som mennesker er at vi lærer mest, når vi er aktive i vores læringsproces. Det kan illustreres gennem læringspyramiden. Vi er dog stadig forskellige som elever og lærer med forskellige personligheder, evner og behov.

Naturfagsprincipper

NyNaturfag er et indretningskoncept for naturfagslokalerne i de danske skoler og institutioner. Når der indrettes efter NyNaturfags principperne får skolen nogle lokaler med en bred spændvidde, hvor der både er plads til at arbejde med det generelle og med det specifikt naturfaglige. Der indrettes således at der både er plads til koncentration i stilhed og koncentration i larm.

Indretningen fordrer forskellige og varierede undervisningsformer og giver fantastiske muligheder for at eleverne kan eksperimentere og udforske forskellige naturfaglige emner. Det er et princip at der skal være let adgang til inspiration, udstyr og materialer samtidig med at der ligges vægt på en rolig æstetik og et godt indeklima. NyNaturfags konceptet skaber en narrativ ramme der inspirere elever og lærer.

Den naturfaglige metode

Skolen og især pædagogikken er under forandring. Lærere og pædagoger anvender nye pædagogikker og undervisningsformer, der sigter mod at skabe aktive læringssituationer, hvor eleverne løser praktiske problemstillinger i samarbejde.

Sådan indretter vi et NyNaturfags lokale

Når vi indretter et NyNaturfagsområde, så deler vi området op i Labs, så der kan skabes en speciel stemning i hvert område og gøre lokalerne autentiske i deres udtryk. Derefter indretter vi labs’ne ud fra NyNaturfagszonerne. NyNaturfagslokaler kan have mange størrelser og behøver nødvendigvis ikke indholde alle zoner, men fælles for lokalerne er at de skal tilbyde så bred en spændvidde som muligt.

le universe5 Konceptet